c quyn cho nܧc php
 


••"
C chi
••"Bn lic kh
••"Phng
••"
Gii tr
••"Ph v
••"Sc khe
••"
Tip tn
••"Chng trnh
••"Hng tun
••"
Bng gi

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hn hnh ܮc cho n nh ngh dܫng R3AG

 

 


...
Trong x hi ngy nay vic tm tr v ngun rt quan trng, cho nn lin hi R3AG, thnh lp vi nh u t lp ra nh an dܫng R3AG
C Chi.

 

.
..Theo ci nhn ca ngܩi u chu, nh ngh dܩng l ni c y phng tin y hc cng nh ni ngh ngi y tin nghi v tinh thn cng nh vt cht ( th thao v th dc ngoi tri, tm hi, m bp, cu c...)
 
 

.

. .Lin hi R3AG cng nh tt c nhn vin ca nh an dܩng rt vui lng, hn hnh gii thiu nhng hot Ƕng ca nh an dܫng C Chi.
Vo nh an dܫng

r3ag bathuong maison retraite vietnam cuchi repos
 

Lin hi theo lut 1901 - Copyright 2008 - www.r3ag.org